Korai angol két tanítási nyelvű oktatás

 

Célunk olyan nyelvi képzés, mellyel a tanuló megalapozhatja középiskolai tanulmányait, alkalmassá válik majd külföldön tanulni, dolgozni. Ismerje az angol anyanyelvi kultúrák életét, szokásait, az angol nyelv használatával is legyen képes más országokat megismerni, váljon nyitottá a világban zajló eseményekre. 

Élő idegen nyelv tudása nélkül számunkra nem létezhet európaiság, s e nélkül gyakorlatilag kizárt, hogy az európai oktatási rendszerekbe bekapcsolódhassunk. Világszerte keresik a hatékonyabb idegen nyelv elsajátításnak különböző lehetőségeit, s eljutottak azokhoz a „rejtett tartalékokhoz”, amelyek a gyermekkori nyelvi fogékonyságban rejlenek. A 6-7. éves korosztály életkori sajátossága, hogy gátlás nélkül, játékos tevékenységeken keresztül sajátítja el az idegen nyelv alapjait, és szinte észrevétlenül jut meghatározott ismeretek birtokába.

Elsődleges célunk az idegen nyelvi kommunikációs képesség, a spontán beszéd kialakítása. Első - második osztályban játékos formában, a nyelvtan, illetve az olvasás tanulást megelőzi a beszéd, illetve a beszéd értés tanítása. A szaktárgyakat úgy válogattuk össze, hogy a felmenő rendszerben először a célnyelvi utasításokat szokják meg, majd felfelé haladva kapcsolódjanak be a konkrét ismeretszerzés folyamatába idegen nyelven. A heti 5 angol óra csoportbontásban különösen nagy jelentőségű, hiszen ez is biztosítéka a szókincs, a kommunikáció, a beszédértés hatékony kialakulásához. Az anyanyelvi angol tanár a tanulók kiejtése, kifejezése, szókincse szempontjából rendkívül jelentős. Hozzájárul még a célnyelvi kultúra alakításához, szokások, készségek megfelelő formálásához, kialakításához.

 

Két tanítási nyelvű oktatás órakerete