Emelt szintű nyelv oktatása

Az emelt szintű nyelvoktatás azt jelenti, hogy tanulóink az 1. évfolyamtól kezdve magasabb óraszámban tanulják a nyelvet.

Ez 1-2. évfolyamon heti 4 órát, 3-4. évfolyamon heti 5 órát, 5-8. évfolyamon pedig heti 6 órát jelent.

Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek minél korábban megismerkedhessenek az idegen nyelvvel.

Az emelt szintű és óraszámú nyelvoktatás kiváló lehetőséget biztosít a beszédközpontú nyelvgyakorláshoz, a nyelvi ismeretek elmélyítéséhez. Mindez megfelelő alapot biztosít a középiskolai követelmények teljesítéséhez, illetve egy későbbi nyelvvizsgához.

Intenzív tanulással, kitartó szorgalommal tanulóink 8 . osztály végére olyan megbízható nyelvismerettel és nyelvhasználattal rendelkezhetnek, mellyel a mindennapi élethelyzetekben jól tudnak kommunikálni.