Pedagógusaink

 

Balogh Zoltánné

tanító, pedagógia-technika szakkollégium

Bertáné Nacsa Katalin

tanító, környezetismeret-könyvtár-rajz szakkollégium

Biró Zoltánné

tanító, fejlesztő pedagógus, főiskola

Bisztránné Karácsony Beáta

szociálpedagógus, főiskola, differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek szakvizsga

Czidor Csaba

Sport-testnevelés munkaközösség vezető
biológia-testnevelés szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga

Császiné Méhes Brigitta

tanító, főiskola, fejlesztő pedagógus ember és társadalom szakkollégium

Csontos Márta

tanító, magyar szakos tanár, testnevelés - könyvtár szakkollégium

Dedéné Molnár Judit

tanító, család és háztartástan műveltségi terület

Dobi Judit

tanító, angol szakos nyelvtanár

Fazekasné Juhász Nóra

igazgatóhelyettes,
tanító, ének-zene szakos tanár, főiskola, ének-zene szakkollégium, közoktatási vezető szakvizsga

Fekésházi Tibor

igazgató,
tanító, technika-földrajz-biológia szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga

Fülöpné Szabó Pálma

Természettudományi munkaközösség vezető
tanító, testnevelés-pedagógia szakkollégium

Gálné Tar Gyöngyi

Idegen nyelvi munkaközösség vezető
tanító, orosz szakkollégium, angol műveltségi terület, 
angol-pedagógia szakos tanár

Hofgártné Porkoláb Ibolya

tanító, orosz szakkollégium

Juhászné Oláh Anett

tanító, magyar műveltségi terület

Kaltenecker Erika

angol nyelv-irodalom szakos tanár

Kedves Tünde

magyar nyelv-irodalom szakos tanár,
könyvtárpedagógus

Kiss Mónika Beáta

tanító, angol műveltségi terület

Kovács László

biológia-testnevelés szakos tanár, kézilabda szakedző

Kovács Márta

matematika-kémia-technika szakos tanár

Lucz-Balogh Fanni

tanító, magyar műv. terület

Dr. Mártonné Révész Erzsébet

tanító, népművelés szakkollégium

Majoros Krisztina

tanító, család, háztartástan, gazdasági és angol műveltségi terület

Munkácsiné Kiss Anikó

tanító, rajz szakkollégium

Nemesné Zabos Zsuzsanna

tanító, könyvtár-orosz szakkollégium

Oláh Emília

tanító

Pál László

matematika-testnevelés szakos tanár, testnevelés szakvizsga

Pintye Mónika

tanító, főiskola

Sajtosné Tóth Éva

igazgatóhelyettes,
történelem-orosz-német szakos tanár

Szabóné Juhász Emese

Társadalomtudományi munkaközösség vezető
magyar-angol-orosz szakos tanár

Szegedi Andrea

tanító, főiskola, angol műveltségi terület

Szemánné Janiga Éva

pedagógiai asszisztens

Szoboszlai Andrea

fejlesztő pedagógus, gyógypedagógiai szakkollégium

Szücs-Csabafi Adrienn

biológia-testnevelés-angol szakos tanár, angol műveltségi terület

Tiszai-Nagy Zoltán

általános iskolai tanító, informatika szakos tanár

Tóth-Kerezsi Anikó

tanító, orosz szakkollégiium

Török Jánosné

tanító, népművelés-testnevelés szakmai kollégium

Vargáné Várszegi Csilla

Mérés - értékelés munkaközösségvezető,
matematika-technika szakos tanár, mérés értékelés szakvizsga, közoktatási vezető szakvizsga

Vágóné Nádas Márta

magyar-történelem szakos tanár

Vári Zsombor

matematika-fizika szakos tanár, közoktatási vezető szakvizsga

Veres Krisztina

földrajz-testnevelés szakos tanár

 

Óraadó tanáraink

Bacskay Csabáné

Fekésháziné Pallai Erika

Haller Judit