Gönczy Pál

 

A nagy pedagógus Hajdúszoboszlón látta meg a napvilágot (1817-1892). 

A helyi iskoláztatás után tanulmányait Debrecen ősi Kollégiumában folytatta, ahol a bölcsészettel ismerkedett. 
Eötvös József és munkatársai ajánlatára a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba került, ahol kezdetben osztálytanácsos, miniszteri tanácsos, végül államtitkár lett. 

Irányító munkája során elkészítette a népoktatás szervezetére vonatkozó útmutatásokat, szervezeti szabályzatokat, rendtartási nyomtatványokat. Munkájával országosan megalapozta a közoktatási rendszer adminisztrációs szervezetét.

Az oktatás színvonalának emelése érdekében valósággal új korszakot nyitott a szemléltető eszközök gazdagításában. Gönczy Pál pedagógiai koncepciójában eljutott a tankötelezettség bevezetéséig. Állásfoglalása szerint „joga van az államnak követelni, s kötelessége eszközölni, hogy minden polgára, nevelés és oktatás útján a közmíveltség bizonyos fokára eljusson.” A tanítósággal kapcsolatos elvárásai magas szintűek voltak, s meggyőződéssel hirdette: „ki nem lélekből tanító, nem tanító!”

Gönczy Pál öt évtizedes, eredményekben gazdag tanügyi munkásságával fáradhatatlanul tevékenykedett, a maga korában újat, korszerűt alkotott a polgári jellegű népoktatás megalapozása terén.

Gönczy Pál életútját bemutató emlékkiállítás a hajdúszoboszlói Bocskai István Múzeumban tekinthető meg.