Kritériumorientált diagnosztikus mérési-fejlesztési rendszer

Intézményünk a 2019/2020-as tanévben csatlakozott a „Kritériumorientált, diagnosztikus mérési-fejlesztési rendszer az individuális- és differenciált csoportos fejlesztéshez”.

Az első és ötödik évfolyamon vezettük be ezt a mérési-fejlesztési rendszert.

Mért területek:

-        tanulási motiváció,

-        műveleti sebesség,

-        íráskoordináció, szókészlet,

-        olvasáskészség,

-        deduktív gondolkodás,

-        induktív gondolkodás,

-         kritikus kognitív készség.

A mérési modell alapjául szolgálhat az Országos kompetenciamérés minimum szint alatt teljesítő tanulók arányának csökkenéséhez matematikából és szövegértésből.

 

Gyakorló feladatok