Dokumentumok

Szakmai alapdokumentum

Honvédelmi Intézkedési Terv 2019

Pedagógiai progarm

Az elektronikus napló használatának szabályai

Munkaterv

SZMSZ

Házirend

Közzétételi lista

Értékelési szabályzat

Beiskolázási körzet

NETFIT mérési eredmények

Kompetenciamérés eredményei

 

Helyi tanterv

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Élő idegen nyelv

Ember a természetben

Ember és társadalom

Földünk - környezetünk

Informatika

Magyar nyelv és irodalom

Matematika

Művészetek

Testnevelés és sport

 

Az osztályozó vizsgák követelményei

Angol

Biológia

Fizika<

Földrajz

Kémia

Környezetismeret

Magyar irodalom és nyelvtan

Matematika

Természetismeret

Történelem