Dokumentumok

 

 

Helyi tanterv

 
Életvitel és gyakorlati ismeretek
Technika 1-4. Technika 5-7.
Élő idegen nyelv
Angol nyelv 4. Angol nylv 5-8.
Két tanítási nyelvű angol 1-8. Két tanítási nyelvű célnyelvi civilizáció 5-8.
Emelt szintű angol 1-8.  
Ember a természetben
Biológia 7-8. két tanítási nyelvű Biológia 7-8. normál, sport
Fizika 7-8. Kémia 7-8.
Környezetismeret 1-4.
Természetismeret 5-6. normál Természetismeret 5-6. sport, két tanítási nyelvű
Ember és társadalom
Erkölcstan 1-4. Erkölcstan 5-8.
Történelem 5-8. Történelem 6. normál
Honismeret 5. Osztályfőnöki 5-8.
Földünk - környezetünk
Földrajt 7-8. normál, két tanítási nyelvű Földrajz 7-8. sport 
Informatika
Informatika 5-8.
Magyar nyelv és irodalom
Magyar nyelv és irodalom 1-8.
Matematika
Matematika 1-4. Matematika 5-8.
Művészetek
Ének zene 1-2. Ének zene 3-4.
Ének-zene 5-8.
Vizuális kultúra 1-4. Vizuális kultúra 5-8.
Testnevelés és sport
Küzdelem és játék 1-4. Küzdelem és játék 5-8.
Sportágválasztás 1-4. Tanmódszertan 5-6.
Sporterkölcstan 7-8. Testnevelés 1-4. sportiskola
Testnevelés 3-4. Testnevelés 7-8. sportiskola

 

Az osztályozó vizsgák követelményei

1-4. évfolyamok

Környezetismeret
Környezetismeret 1.o. Környezetismeret 2.o.
Környezetismeret 3.o. Környezetismeret 4.o.
Magyar irodalom és nyelvtan
Magyar irodalom és nyelvtan 1-4.o.
Matematika
Matematika 1.o. Matematika 2.o.
Matematika 3.o. Matematika 4.o.

5-8. évfolyamok

Angol
Angol kéttannyelvű 7.o. Angol normál 6.o.
Biológia
Biológia 7.o. Biológia 8.o.
Biológia kéttannyelvű 7. o.  
Fizika
Fizika 7.o. Fizika 8.o.
Fizika magántanulók részére 7-8.o.
Földrajz
Földrajz 7.o. Földrajz 8.o.
Kémia
Kémia 7.o. Kémia 8.o.
Magyar nyelv és irodalom
Magyar Irodalom 5.o. Magyar Irodalom 6.o.
Magyar Nyelv 5.o. Magyar Nyelv 6.o.
Magyar nyelv és irodalom 7.o. Magyar nyelv és irodalom 8.o.
Matematika
Matematika 5.o. Matematika 6.o.
Matematika 7.o. Matematika 8.o.
Természetismeret
Természetismeret 5.o. Természetismeret 6.o.
Történelem
Történelem 5.o. Történelem 6.o.
Történelem 7.o.-régi Történelem 8.o.
Történelem 5-8.o. Történelem vizsgakérdések 7.o.