Iskolánkról

 

1911-ben Hajdúszoboszló város áldozatkészségéből, 15.000 korona törlesztéses kölcsönből és építési államsegélyből új iskola épült a városban.

A Bisothka István debreceni építész által tervezett és felépített iskolaépület 26 tantermet, dísztermet, szertárt, irodahelyiséget és 3 tanítói lakást tudhatott magáénak. Ünnepélyes átadására 1911. december 5-én került sor. 

Iskolánk 1975-ben vette fel városunk szülöttének, a polgári szemléletű magyar népoktatás úttörő munkásának, Gönczy Pálnak a nevét, 2009 szeptembere óta a Gönczy Pál Kéttannyelvű Általános Iskola, majd 2013-tól a Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nevet.

Ezzel a honlappal kitárjuk intézményünk kapuját, hogy megmutassuk városunk e patinás iskoláját, hogy képet adjunk az itt folyó oktató - nevelő munkáról, hogy bizonyosságot tegyünk arról, amit Gönczy Pál már jó egy évszázada felismert:

„A tiszta szív és ismeretekben gazdag fő olyan kincsek, melynek áldásai végnélküliek.”